ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Jobnews.gr είναι μία μηχανή αναζήτησης-ταξινόμησης ειδήσεων και κατάταξης ιστοσελίδων, η οποία λειτουργεί με αυτόματο τρόπο, συλλέγοντας και ταξινομώντας τις ροές κατά πηγή, κατηγορία, ημερομηνία και λέξεις κλειδιά, από ένα πλήθος ειδησεογραφικών sites και blogs της Ελλάδας.
Το Jobnews ΔΕΝ αναδημοσιεύει ειδήσεις παρά μόνο ευρετηριοποιεί και εξάγει παραπομπές προς αυτές. Τα στοιχεία κάθε παραπομπής είναι τίτλος, φωτογραφία, περιγραφή και υπερσύνδεση πηγής. Τα στοιχεία αυτά εξάγονται με αυτόματο τρόπο από τη μηχανή του Jobenws.gr και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρά σε σχέση με τα αρχικά, καθώς η μηχανή του Jobenws.gr δεν είναι πάντοτε σε θέση να αναγνωρίσει με απόλυτη ακρίβεια το layout και τους χαρακτήρες της εκάστοτε σελίδας.
Το Jobnews ΔΕΝ εγγυάται ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον ιστότοπο παραπέμπουν σε ακριβές ή αληθές περιεχόμενο.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία των News Aggregators στη Wikipedia.
Αν θέλετε να προσθέσουμε το site σας στη μηχανή του Jobnews.gr ή θέλετε να διαγραφούν παραπομπές που σας θίγουν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα επιλύσουμε άμεσα οποιοδήποτε θέμα έχει δημιουργηθεί.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Άρθρα: Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ υιοθετούμε τα στοιχεία που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες προορισμού και ΟΥΤΕ εκφράζουν προσωπική άποψη του διαχειριστή του ιστότοπου ούτε οποιουδήποτε άλλου συμμετέχοντα στην ομάδα του Jobnews.gr. Δε μπορούμε να γνωρίζουμε αν οι αναρτήσεις στις οποίες οδηγούν οι παραπομπές του Jobnews.gr είναι αληθινές και ούτε φέρουμε καμία ευθύνης για προσωπικές απόψεις των ιστοσελίδων στις οποίες δίνουμε παραπομπές. Όλες οι παραπομπές παρουσιάζονται στη στον ιστότοπο του Jobnews.gr αυτόματα, με αντικειμενικό τρόπο, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο και οι παραπομπές του Jobnews.gr δεν αποτελούν και δεν μπορούν να θεωρηθούν, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης μας.
Μηχανή Αναζήτησης Αγγελιών Εργασίας: Τα στοιχεία που αναφέρονται στις δημοσιευμένες δουλειές και στα προφίλ των εταιριών και οπουδήποτε αλλού στο Jobnews.gr συλλέγονται και παρουσιάζονται με αυτόματο τρόπο μέσω της μηχανής αναζήτησης αγγελιών εργασίας www.indeed.com και ως εκ τούτου ΔΕΝ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Jobnews.gr.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αν για οποιοδήποτε λόγο σας ενοχλεί που χρησιμοποιούμε τα κείμενα που υπάρχουν στο site σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο contact@jobnews.gr και θα διαγράψουμε οποιαδήποτε πληροφορία άμεσα.
Ούτε είχαμε, ούτε έχουμε, ούτε θα έχουμε σκοπό αλλά και κάποιο όφελος με το να βλάψουμε τη δημόσια εικόνα κάποιου προσώπου ή εταιρίας.
Η χρήστης του ιστότοπου, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενό του, υπόκεινται στου ςανωτέρω όρους χρήσης. Αν ο χρήστης – επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση του ιστοτόπου.
Το Jobnews.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, ανάλογα με τις τροποποιήσεις και τις επεκτάσεις που γίνονται στη μηχανή του. Παρακαλούμε επισκέπτεστε συχνά τη σελίδα αυτή για την καλύτερη ενημέρωσή σας.
www.jobnews.gr