Θέση εργασίας στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

0
3

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 7/17.04.2018 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης της 60ης Τακτικής Συνεδρίασης, ανακοινώνει, στο

ΠΗΓΗespaergasia.gr

Φτιάξε το βιογραφικό σου ->εδώ