Θέση εργασίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

0
3

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 18/01/2018) έχοντας υπόψη την µε αριθµ. πρωτ. Φ.125.5/7/188935/Ζ2/03-11-2017 Απόφαση του

ΠΗΓΗespaergasia.gr

Φτιάξε το βιογραφικό σου ->εδώ