Θέσεις εργασίας για Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ι.Ε.Κ. Ωραιοκάστρου του Ο.Α.Ε.Δ.

0
2

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράµµατος της Π.Β.Μ. (ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α) ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, µονάδα επαγγελµατικής κατάρτισης εφήβων µε

ΠΗΓΗespaergasia.gr

Φτιάξε το βιογραφικό σου ->εδώ